Ekononika, ekonómia verejného sektora

Samostatnou vedeckou disciplínou v ekonomike, ktorej predmet a obsah plní nazastupiteľnú úlohu v každej trhovo orientovanej ekonomike je ekonomika verejného sektora. Ekonómia ako veda skúma prístupy spoločnosti k využívaniu vzácnych zdrojov na výrobu statkov a poskytovanie služieb nemateriálovej povahy, ktorými sa zabezpečujú potreby ľudí, teda spoločnosti. Verejný sektor je podsystém  spoločenského života, vychádza z verejného […]

Upratujte s nami

Hľadáte kvalitné upratovacie služby pre vaše firemné priestory a organizácie, priemyselné haly a podobne? Stále ste nenašli nikoho, kto by spĺňal vaše služby? Obráťte sa na nás. Upratovanie v Poprade https://upratovanie-grant.sk/ vám ponúka kvalitné upratovacie služby vašich priestorov. Ponúkame vám pravidelné upratovanie vašich organizácií, firemných priestorov, priemyselných hál a ďalších budov. Hľadáte niekoho, na koho […]