Tovar

Ako začať podnikať

Umožníme vám naštartovať podnikanie bez zbytočných problémov. Môžete si vybrať aj spoločnosť, ktorá je platcom dane z pridanej hodnoty. Takáto spoločnosť sa vyznačuje tým, že je registrovaná na daňovom úrade ako platca dane z pridanej hodnoty, čo prináša isté výhody a má priradené daňové identifikačné číslo. V našej aktuálnej ponuke nájdete aktívne spoločnosti s históriou, ktoré sa vyznačujú určitým zázemím a postavením na trhu, Takéto spoločnosti disponujú majetkom, technológiami a podobne. Tým, že existujú a pôsobia na trhu už isté obdobie, pripísali sa im pohľadávky a záväzky. Spoločnosti, ktoré sú pripravené na predaj prešli kontrolu účtovníctva a majú uzavreté účtovné knihy.

svet biznisu

V prípade, že si vyberiete spoločnosť, ktorá vám vyhovuje, následný postup nájdete rozpísaný na našej internetovej stránke. Vyplníte objednávkový formulár a dohodneme sa na ďalšom postupe. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy potrebujeme úradne overené podpisy ako aj jednotlivé potrebné údaje, ktoré sa uvádzajú do zmlúv, dokladov, dokumentov a sú zhrnuté aj v obchodnom registri. Deň zápisu do obchodného registra, o ktorom budete oboznámení, sa považuje za deň, kedy ste zodpovední za vašu spoločnosť a kedy začínate podnikať.

staňte sa strojcom vášho času

Sro na predaj platca dph je spoločnosť, ktorá je registrovaná na daňovom úrade ako platca dane z pridanej hodnoty dobrovoľne, alebo na základe platných zákonov a legislatívy v našej krajine. Celý proces je potrebné uskutočniť a vykonať na základe osvedčených a platných postupov, ktoré nie je možné obísť.

Daň z pridanej hodnoty je nepriama daň, ktorá sa vzťahuje na určité produkty a služby, s ktorými sa obchoduje na Slovensku a v krajinách Európskej únie. Cena tovaru alebo služby s daňou s pridanou hodnotou pozostáva zo základu dane a zdane, ktorá je odpočítateľnou položkou v daňovom priznaní. V prípade záujmu o viac informácií k danej téme nás neváhajte kontaktovať.