Tovar

Energie v domácnosti a ich spotreba

Ešte pred niekoľkými rokmi tento doklad o spotrebe energií v budove nebol ani zďaleka tak riešený, ako je to práve dnes. Prečo je tomu tak? Posledné mesiace máme tú česť s obnovami starších nehnuteľností. Štát sľubuje výrazné kompenzácie za rekonštrukciu vašej nehnuteľnosti v oblasti zníženia spotreby energie. To znamená výmenu okien, zateplenie budovy, rekonštrukciu vykurovacieho systému, prípadne opravu strechy. Nové technológie majú za následok, že v domácnosti budeme potrebovať oveľa menšie množstvo energie potrebnej na vykurovanie či ohrev teplej vody. A nižšia spotreba energie samozrejme znamená aj nižšie mesačné splátky. Ak sa rozhodnete pre obnovu staršej nehnuteľnosti, určite budú od vás požadovať práve energetický certifikát.

spotreba

Čo je energetický certifikát a prečo ho potrebujeme?

Energetický certifikát je doklad o spotrebe energie vo vašej domácnosti či už potrebnej na spomínané vykurovanie nehnuteľnosti alebo ohrievanie vody. V starších nehnuteľnostiach je typickým vykurovacím telesom plynový či elektrický kotol. Dnešné moderné technológie však ponúkajú oveľa modernejší spôsob vykurovania pri oveľa nižšej spotrebe energie. Do domácnosti si môžete nainštalovať tepelné čerpadlo, obľúbené podlahové kúrenie či vzduchotechniku. Pri týchto technológiách je na jednej strane výhoda nízka spotreba, na druhej strane je to design vhodný do modernej domácnosti. Žiadne radiátory či viditeľné vykurovacie telesá vovašich izbách.

kotol

Práve v energetickom certifikáte sú zohľadnené všetky energie, ktoré vaša nehnuteľnosť potrebuje. Na základe toho je aj vypočítaná energetická trieda nehnuteľnosti, do ktorej sa váš dom či byt bude radiť. Pri starších nehnuteľnostiach sa výška energetickej triedy nebrala do úvahy. No podľa novej legislatívy už novostavby, ktoré budú čoskoro kolaudované, musia spĺňať energetickú triedu A0 a tu doloží práve spomínaný energetický certifikát. Energetický certifikát je v oblasti nehnuteľností už takmer povinnosťou. Preto neváhajte navštíviť internetovú stránku certifikaciabudov.sk a nechajte si vypracovať energetický certifikát na svoju nehnuteľnosť ešte dnes.