Tovar

Priebeh činnosti krtkovania

Krtkovanie predstavuje odborný proces, ktorý sa zaoberá čistením a odstraňovaním porúch z vašej kanalizácie. Ide o efektívnu možnosť, ktorý sa využíva na profesionálne a dôkladne čistenia. Účinnosť tohto procesu je pritom na vysokej úrovni. Samotné čistenia netrvá vôbec dlho aj keď všetko závisí od individuality daného stavu znečistenia. Priemerný odborný proces trvá zvyčajne 40-minút. Pri krtkovanie sa využívajú aj jedna špeciálna pomôcka, ktorá funguje na elektromagnetickom princípe. Nazýva sa špirála. V minulosti sa na čistenia využívala mechanická špirála. Dnes sa už využíva iba na pomocné čistenie, keďže ručne to nie je až tak efektívne a ani účinne.

krtkovanie

Kanalizácia býva obvykle súčasťou každej prevádzke či domácnosti. Súčasťou kanalizácie bývajú aj rôzne sanitárne zariadenia. Patria tu umývadla, záchody či sprchovacie kúty. Krtkovanie Hlohovec Ab-krtkovanie.sk ponuka kompletne služby, ktoré sa týkajú čistenia a odstránenia rôznych usadenín či nečistôt, ktoré blokujú prechodnosť kanalizácie. Usadeniny sa tvoria z rôzneho odpadu či nejakých nečistôt, ktoré sa začnú hromadiť a tuhnúť až v samotnom kanalizačnom potrubí. Tento odpad sa môže tvoriť napríklad z papierových výrobkov, ako sú tampóny či kúsky tolerantného papierovú alebo tiež z častých vlasov.

Krtkovanie

Tento nežiadúci odpad nám spôsobuje to, že odpadová voda nemôže prechádzať našou kanalizáciou, a teda prestanú nám fungovať aj naše zariadenia. Keďže tieto zariadenia, ako je záchod či umývadlo sa využívajú každý deň je, preto viac ako potrebné túto poruchovú situáciu, čo najskôr vyriešiť. Proces musí byť vykonaní nie len efektívne, ale tiež kvalitne a účinne. Bežne krtkovanie trvá od 30 minút do až do 1 hodiny. Všetko, ale záleží aj od toho, ako je konkrétna kanalizácia znečistená. Samotnému znečisteniu môžeme aj predísť, a to tak, že nebudeme vyhadzovať do odtokov žiadny odpad.